Dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu

Przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w ul. Kamiennej w aglomeracji Piła – etap II i III” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przedmiotem dofinansowania była budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 1 405 mb (II, III etap). Te etapy przedsięwzięcia obejmowały budowę 974 mb sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 300 mm oraz 431 mb o średnicy 400 mm.

Docelowy układ sieci kanalizacji sanitarnej o sumarycznej długości 2 393 mb ma na celu retencjonowanie ścieków sanitarnych, które powstają w wyniku rozbudowy pilskiego osiedla mieszkaniowego Gładyszewo.

Sieć kanalizacji sanitarnej objęta dofinansowaniem została  zaprojektowana w układzie grawitacyjno-pompowym.

Ścieki sanitarne są odprowadzane grawitacyjnie do istniejącej pompowni ścieków zlokalizowanej przy ul. Wypoczynkowej w Pile. Następnie są przepompowywane do układu kanalizacyjnego miasta Piły. Na trasie sieci zostały posadowione studnie polimerobetonowe o średnicach 1 000 mm i 1 200 mm.

Przebieg całego zadania obejmował cztery etapy:
Etap 1 – budowa 96 mb sieci w 2015 r.
Etap 2 – budowa 283 mb sieci w 2018 r.
Etap 3 – budowa 1 122 mb sieci w 2019 r.
Etap 4 – budowa 892 mb sieci wraz z dwoma tłoczniami ścieków w 2021 r.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
www.wfosgw.poznan.pl