DOCEŃMY PILSKĄ „KRANÓWKĘ”

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. obserwuje coraz większe zainteresowanie spożywaniem wody bezpośrednio z kranów. Wielu naszych klientów zadaje nam pytanie jaki jest skład mineralny pilskiej kranówki i czy jest ona bezpieczna do spożycia w takiej formie. Dlatego Zarząd Spółki MWiK Piła postanowił przeprowadzić badania porównawcze wód butelkowanych oferowanych w sklepach z pilską wodą wodociągową, zwaną potocznie „kranówką”. Takie działanie doskonale wpisuje się w akcję promocyjną prowadzoną od kilku lat przez MWiK Piła, której celem jest przekonanie mieszkańców Piły do spożywania wody prosto z kranu. Z przeprowadzonych badań jednoznacznie wynika, że pilska kranówka nie odbiega jakością od wód mineralnych dostępnych w sprzedaży. Mało tego, niektóre parametry są znacznie lepsze od wody ze sklepowych półek. Na uwagę zasługuje fakt czystości mikrobiologicznej pilskiej wody wodociągowej czego niestety nie można powiedzieć o wszystkich wodach butelkowanych.

Przed wprowadzeniem wody do miejskiej sieci wodociągowej – na wyjściu ze Stacji Uzdatniania Wody – podawana jest minimalna dawka podchlorynu sodu. Ma ona na celu zabezpieczenie wody przed tzw. wtórnym skażeniem mikrobiologicznym. Dodawana do wody ilość podchlorynu sodu jest tak niewielka, że nie powoduje odczuwalnej zmiany smaku wody płynącej w pilskich kranach, natomiast zabezpiecza ją przed rozwojem mikroorganizmów przez co najmniej 24 godziny.

Badaniom zostało poddanych siedem wód sprzedawanych w sklepach oraz pilska kranówka. Do oceny wytypowano wody butelkowe, które są od wielu lat dostępne w sprzedaży detalicznej. Były to wody mineralne, mineralizowane oraz źródlane z różnych części naszego kraju. W badaniach wykonano analizy parametrów, które umieszczane są na etykietach wód. Wyniki badań kolejny raz potwierdziły to, co Zarząd Spółki MWiK Piła powtarza od wielu lat. Pilska kranówka jest bardzo dobrej jakości, nie odbiega jakością od wód sprzedawanych w sklepach. Z całą pewnością można ją pić bezpośrednio z kranu.

Pilska woda zawiera w sobie stosunkowo dużo związków wapnia i magnezu oraz bardzo małe ilości amoniaku i azotanów. Szczególnie te ostatnie parametry w większych ilościach pogarszają jakość wody. Wodę można nazywać mineralną, jeśli zawartość wapnia i magnezu utrzymują się na poziomie odpowiednio 150 mg/l i 50 mg/l. Jednak związki wapnia tak cenne dla organizmu ludzkiego wytrącają się podczas gotowania w postaci białego osadu, który nie ma negatywnego wpływu na nasze zdrowie.

Tak dobra jakość pilskiej kranówki wynika z faktu, że woda pobierana jest ze źródeł głębinowych, z poziomów wodonośnych zlokalizowanych kilkadziesiąt metrów pod powierzchnią terenu. Warstwa wodonośna jest w naturalny sposób zabezpieczona geologicznymi warstwami nieprzepuszczalnymi, głównie gliną zwałową i iłami. Studnie głębinowe położone są na terenach leśnych, które nie są narażone na działalność człowieka. Taki komfort poboru wód ma coraz mniej aglomeracji miejskich w Polsce. Te, które nie mają dostępu do wód głębinowych zmuszone są do poboru wody z ujęć powierzchniowych. Woda z takich ujęć jest o wiele gorszej jakości niż podziemna a proces jej uzdatniania jest bardzo skomplikowany i kosztowny. Warto wspomnieć, że Piła zaopatrywana jest w wodę z pokładów czwartorzędowych o podwyższonej zawartości związków żelaza i manganu, które są niepożądane. W procesie uzdatniania wody usuwane jest około 99% związków żelaza oraz około 93% związków manganu. Dzięki tak skutecznej redukcji tych związków pilskie zlewy, umywalki i sedesy pozbawione są brązowego nalotu.

Wyniki badań wód mineralnych w porównaniu z wodą uzdatnioną SUW MWiK Piła – 2023 rok znajdują się w tabeli poniżej:

Woda uzdatniona SUW Piła Wody mineralne
Parametr Jednostka Polska wschodnia Polska południowa Polska południowa Polska wschodnia Polska zachodnia Polska centralna Polska południowa Parametr
Wapń [mg/l] 88,2 130 81,3 208 114 81,1 48,1 36,4 Wapń
Magnez [mg/l] 13,7 21,9 20,9 128 20,7 12,8 6,68 5,37 Magnez
Siarczany [mg/l] 23,0 0,0 13,0 13,0 9,0 77,0 3,0 15,0 Siarczany
Chlorki [mg/l] 6,1 <5,0 <5,0 <5,0 11,3 15,6 <5,0 5,0 Chlorki
Wodorowęglany [mg/l] 269 539 372 1489 452 191 166 121 Wodorowęglany
Przewodność [µS/cm] 480 765 593 2020 683 618 302 249 Przewodność
Odczyn (pH) 7,8 7,0 6,6 6,0 7,3 7,7 7,7 7,0 Odczyn (pH)
Zasadowość  [mval/l] 5,4 9,4 6,2 26,8 8,4 5,2 3,2 3,0 Zasadowość
Twardość ogólna [mg/l] 208 432 304 1080 400 332 144 116 Twardość ogólna
Żelazo [µg/l] 30 20 20 20 20 20 20 20 Żelazo
Mangan [µg/l] 12 13 110 183 24 19 11 8 Mangan
Utlenialność [mg/l] 1,6 1,5 0,9 0,9 1,7 1,2 1,2 1,0 Utlenialność
Azotany [mg/l] 0,787 3,29 9,82 1,69 1,69 11,3 <0,450 3,38 Azotany
Azotyny [mg/l] 0,012 0,013 0,022 0,021 0,009 0,009 0,009 0,009 Azotyny
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0 0 0 0 0 0 0 Bakterie grupy coli
Escherichia coli jtk/100ml 0 0 0 0 0 0 0 0 Escherichia coli
Enterokoki jtk/100ml 0 0 0 0 0 0 0 0 Enterokoki
Ogólna liczba mikroorganizmów                     w 22˚C/72h jtk/1ml nie wykryto >300 290 nie wykryto 4 299 >300 nie wykryto Ogólna liczba mikroorganizmów w 22˚C/72h