MWiK Sp. z o.o. w Pile w związku z prowadzoną działalnością jest wpisana do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Numer rejestrowy BDO nadany Spółce to:  000019050