ŚMIECI W PILSKIEJ SIECI
Wstydliwy problem, który ciągle powraca

Wnioski z analizy przyczyn powstawania niedrożności sieci i przyłączy kanalizacyjnych są niepokojące. Wskazują jednoznacznie, że głównym powodem awarii kanalizacyjnych są wrzucane do kanalizacji zanieczyszczenia, przedmioty, które nie powinny się tam znaleźć.
Zator w sieci kanalizacji sanitarnej powstaje wtedy, gdy osad zalegający na dnie kanału znacząco ogranicza jego drożność, a po pewnym czasie doprowadza do jego zatkania.

Ilość zatorów kanalizacyjnych w ostatnich latach istotnie wzrasta. W pierwszej połowie 2022 r. służby MWiK usunęły niewiele mniej zatorów kanalizacyjnych niż w analogicznym okresie 2021 r., kiedy odnotowano 205 takich przypadków.

Dlaczego śmieci w kanalizacji są szkodliwe lub wręcz groźne?

Przedmioty wrzucane do kanalizacji np. do muszli ustępowej, zlewu lub studzienki zatrzymują się w rurach i stopniowo je zapychają, tworząc zatory. Zatkana rura może spowodować cofanie się nieczystości i zalewanie pomieszczeń w budynku, namnażanie bakterii, rozwój populacji szczurów a także powstanie poważnych awarii pomp w przepompowniach ścieków. Ponadto substancje chemiczne zawarte w niektórych odpadach mogą szkodzić pożytecznym mikroorganizmom oczyszczającym ścieki w biologicznej części oczyszczalni. Niektóre śmieci i substancje wrzucane do kanalizacji stanowią zagrożenie dla organizmów wodnych żyjących w wodach powierzchniowych, do których odprowadzane  są oczyszczone ścieki. Węglowodory ropopochodne, stanowiące składnik olejów silnikowych są silnymi truciznami dla  większości organizmów żyjących w środowisku wodnym. Jedna kropla ropy naftowej skutecznie zanieczyszcza 1000 litrów wody. Wprowadzenie takich substancji do sieci kanalizacyjnej może stwarzać również niebezpieczne warunki  dla pracowników obsługujących sieć. Wrzucane do kanalizacji zużyte igły to potencjalne zagrożenie zranienia i zakażenia groźnymi chorobami dla pracowników serwisujących sieć i obiekty kanalizacyjne, a zużyte oleje wlewane do kanalizacji tężeją i tworzą trudne do usunięcia zatory.

Najbardziej uciążliwe skutki nieprawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców Piły:

  • zapychanie rur kanalizacyjnych i w konsekwencji brak odpływu ścieków,
  • wybijanie ścieków na najniższych kondygnacjach budynków,
  • uciążliwy i przykry zapach z kanalizacji,
  • wzrost populacji szczurów w kanałach,
  • wzrost kosztów eksploatacji sieci kanalizacyjnych,
  • utrudnienia w ruchu drogowym spowodowane koniecznością usunięcia awarii sieci kanalizacyjnej.

Pamiętajmy:

Każdy użytkownik sieci kanalizacyjnej może mieć wpływ na zmniejszenie ilości awarii sieci kanalizacyjnej poprzez samodyscyplinę i odpowiedzialne korzystanie z kanalizacji. W muszli ustępowej powinny znaleźć się tylko ścieki i papier toaletowy! Przestrzegając zasady „W pilskiej sieci nie ma śmieci” działamy dla naszego dobra i dobra naszego portfela!

smieci
Skratki, czyli niepożądane odpady, które zostały zatrzymane na kratach w przepompowni ścieków. Takie odpady są główną przyczyną awarii pomp.
Zanieczyszczenia wyciągnięte z kanałów sanitarnych podczas ich czyszczenia metodą hydrodynamiczną.
Zbrylony tłuszcz przyklejony do ścian kanału. Przepustowość kanału jest w tym przypadku zmniejszona o prawie 25%. Zdjęcie wykonano kamerą inspekcyjną MWiK przed rozpoczęciem czyszczenia kanału metodą hydrodynamiczą.