Oferta usług laboratoryjnych

Mikrobiologia:

 • Liczba bakterii grupy coli i Escherichia coli – metoda filtracji membranowej (PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04)
 •  Liczba bakterii grupy coli i Escherichia coli – metoda Colilert (PN-EN ISO 9308-2:2014-06)
 • Liczba enteroków kałowych – metoda filtracji membranowej (PN-EN ISO 7899-2:2004)
 • Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72h – metoda posiewu wgłębnego (PN-EN ISO 6222:2004)
 • Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48h – metoda posiewu wgłębnego (PN-EN ISO 6222:2004)

Laboratorium MWiK Piła posiada metody mikrobiologiczne zatwierdzone decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile.

Fizyko – chemia:

 • Barwa – metoda spektrofotometryczna
 • Mętność – metoda nefelometryczna
 • Odczyn pH – metoda potencjometryczna
 • Przewodność elektryczna – metoda konduktometryczna
 • Amonowy jon – metoda spektrofotometryczna
 • Azotany – metoda spektrofotometryczna
 • Azotyny – metoda spektrofotometryczna
 • Mangan – metoda spektrofotometryczna
 • Żelazo – metoda spektrofotometryczna
 • Twardość ogólna – metoda miareczkowa
 • Chlorki – metoda miareczkowa
 • Siarczany – metoda spektrofotometryczna
 • Utlenialność – metoda miareczkowa

Cennik usług laboratoryjnych w zakładce Strefa klienta – Cennik usług dodatkowych

Instrukcja pobierania wody dla klienta chcącego zlecić badanie dostępna w zakładce Strefa klienta