Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Pile odprowadza do środowiska ścieki przemysłowe pochodzące z procesów technologicznych zachodzących w stacji uzdatniania wody. Ścieki przemysłowe odprowadzane są do ziemi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.

WYKAZ POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH DOTYCZĄCYCH WPROWADZANIA ŚCIEKÓW DO ŚRODOWISKA:

Decyzja nr BD.ZUZ.2.4210.2.2021.OZ z 24 maja 2021r.

Decyzja nr BD.ZUZ.2.4210.64.2021.AI z 11 czerwca 2021r.

Decyzja nr BD.ZUZ.2.4210.32.2021.SA z 2 listopada 2021r.