W najbliższym czasie Spółka MWiK nie przewiduje utrudnień w ruchu drogowym spowodowanych swoimi pracami.