Instrukcja pobierania próbek wody do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych przez Klientów Laboratorium

PRÓBKI PRZYJMOWANE SĄ DO BADANIA OD PONIEDZIAŁKU DO ŚRODY OD GODZ.  700  DO GODZ. 1200

CZYNNOŚCI WSTĘPNE:

W celu oddania zimnej wody do zbadania przez Laboratorium Spółki MWiK należy:

 • ustalić z Laboratorium MWiK termin dostarczenia próbki  wody i zakres wykonywanych badań (tel. 67 210-09-33, kom. 515-031-531)
 • zimną wodę do analizy pobrać z punktu (kranu) najczęściej używanego, będącego w  dobrym stanie technicznym;
 • zdjąć z kranu wszelkie urządzenia, np. perlator, uszczelki, sitka, przedłużki, plastikowe nakładki, węże itp. a wylewkę  wyczyścić;
 • butelki do badań opisać: rodzaj wody (surowa, uzdatniona, wodociągowa, ujęcie własne), adres miejsca pobierania, godzina pobrania).

UWAGA: W pierwszej kolejności należy pobrać wodę  do badań fizykochemicznych, a następnie pobrać wodę do analizy mikrobiologicznej.

POBIERANIE PRÓBEK DO BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH:

(Próbki pobierać do butelek pochodzących z Laboratorium lub pojemników typu PET po wodzie mineralnej niegazowanej)

 • odpuścić zimną wodę przez około 2÷3 minuty;
 • przepłukać butelkę pobieraną wodą;
 • pobrać wodę przybliżając wylot butelki jak najbliżej wylewki kranu;
 • napełnić butelkę do przelania a następnie zakręcić tak, aby nie pozostawić w niej pęcherzyków powietrza.

POBIERANIE PRÓBEK DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH:

(Próbki pobierać wyłącznie do sterylnych butelek pobranych z Laboratorium lub do sterylnych pojemników zakupionych w aptece)

 • odpuścić zimną wodę przez około 2÷3 min. a następnie zakręcić kurek;
 • wylewkę kranu opalić płomieniem (dotyczy armatury metalowej) lub zdezynfekować 70% alkoholem etylowym (przez zanurzenie lub obmycie);
 • odpuścić wodę przez około 1 min. i ustalić wypływ z kranu tak, aby nie był burzliwy;
 • rozpakować butelkę z opakowania;
 • pobrać próbkę wody w taki sposób aby nie doszło do zabrudzenia wnętrza butelki:
  nie dotykać wylewki kranu wewnętrzną częścią szyjki butelki
  – korek trzymać za papierowy kapturek skierowany do dołu – nie dotykać ścianek korka
 • butelkę napełnić wodą do około 3/4 objętości, natychmiast zamknąć korkiem i owinąć papierem.

TRANSPORT PRÓBEK WODY DO LABORATORIUM:

Próbki dostarczyć jak najszybciej w dniu pobrania, nie później niż 4 godz. po pobraniu. W trakcie transportu należy zapewnić temperaturę w zakresie 2 ÷ 8°C oraz brak dostępu światła słonecznego.
Sposób pobierania wody do badań oraz warunki transportu mają istotny wpływ na uzyskane wyniki badań.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobierania dostarczonych próbek, ich reprezentatywność oraz warunki transportu i przechowywania do chwili przyjęcia.