Dofinansowanie pomp ciepła

na przedsięwzięcie pn. „Technologia kotłowni biwalentnej opartej na pompach ciepła wraz z sieciami międzyobiektowymi dla projektowanych budynków bazy MWiK na terenie SUW przy ul. Wałeckiej 20 w Pile”

Przedsięwzięcie polegało na budowie kotłowni biwalentnej równoległej opartej na pompach ciepła typu „woda – woda” wraz z preizolowanymi sieciami międzyobiektowymi dla potrzeb bazy MWiK przy ul. Wałeckiej 20 w Pile. Pompy ciepła o łącznej mocy grzewczej 180 kW są głównym źródłem ciepła i produkują energię cieplną do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz do wytworzenia chłodu do celów klimatyzacji. Moc grzewcza pomp ciepła pokrywa 100% zapotrzebowania bazy MWiK na ciepło oraz chłód.

Pompy ciepła zlokalizowane są w istniejącym budynku SUW przy ul. Wałeckiej 20 w Pile, a ciepło i chłód po wytworzeniu transportowane są instalacją doziemną wykonaną z rur tworzywowych preizolowanych do budynków bazy, w które zasilają odbiorniki ciepła i chłodu. Łączna długość sieci międzyobiektowych wynosi 947 m.

Dolne źródło ciepła dla pomp ciepła stanowi woda uzdatniona o stabilnych parametrach (8-10 ⁰C), co zapewnia bardzo wydajną pracę kotłowni.

Pompy ciepła są włączone bezpośrednio w układ zasilania i powrotu istniejącego kotła olejowego (układ biwalentny równoległy). Kocioł olejowy traktowany jest jako szczytowe źródło ciepła dla pomp w przypadku wystąpienia zwiększonego zapotrzebowania na ciepło (np. wystąpienia ekstremalnie niskich temperatur zewnętrznych lub wejścia pomp ciepła w tryb awaryjny).

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
www.wfosgw.poznan.pl