W najbliższym czasie Spółka MWiK nie przewiduje przerw w dostawie wody.