W najbliższym czasie nie planujemy przerw w dostawie wody.