ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH DO ŚRODOWISKA

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Pile prowadzi działalność w zakresie odprowadzania oraz podczyszczania wód opadowych lub roztopowych powstających na terenie miasta Piły. Wody opadowe lub roztopowe poprzez system kanalizacji deszczowej odprowadzane są do odbiorników: rzeki Gwdy bądź do ziemi.

Wyloty wód opadowych lub roztopowych należące do Spółki uzbrojone są w urządzenia podczyszczające (separatory węglowodorów ropopochodych i piaskowniki), dzięki czemu jakość wprowadzanych wód odpowiada surowym przepisom prawnym. Wszystkie wyloty są oznakowane i są eksploatowane na podstawie obowiązujących pozwoleń wodnoprawnych.

WYKAZ POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH DOTYCZĄCYCH ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH DO ŚRODOWISKA:

 1. Wylot 1L
 2. Wylot 2L
 3. Wylot 2R
 4. Wylot 3L
 5. Wylot 4P
 6. Wylot 5P
 7. Wylot 6P bis
 8. Wylot 6P
 9. Wylot 7L
 10. Wylot 8P
 11. Wylot 9P bis
 12. Wylot 10P
 13. Wylot 11L
 14. Wylot 12L
 15. Wylot 13L
 16. Wylot 14L
 17. Wylot 15P
 18. Wylot 16P
 19. Wylot 17L
 20. Wylot 18L
 21. Wylot 19P
 22. Wylot 20
 23. Wylot 21
 24. Wylot 22
 25. Wylot 23
 26. Wylot 24
 27. Wylot 25
 28. Wylot 26L
 29. Wylot 28 L
 30. Wylot 29P
 31. Wylot PY-4