„Tanie podlewanie” – warunki montażu wodomierza „ogrodowego”.

Chcesz zmniejszyć koszty podlewania terenów zielonych na swojej posesji? Zainstaluj dodatkowy wodomierz mierzący wodę bezpowrotnie zużytą, stosując się do następujących warunków:

 1. Wodomierz przeznaczony do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej należy zainstalować jako podlicznik wodomierza głównego (w układzie szeregowym za wodomierzem głównym).
 2. Na instalacji wodociągowej za wodomierzem głównym można zainstalować tylko jeden podlicznik.
 3. Punkt poboru wody należy umieścić na zewnątrz budynku.
 4. Wodomierz należy zainstalować wewnątrz budynku, w pobliżu punktu poboru wody.
 5. Należy zainstalować wodomierz firmy Diehl Metering, który jest przystosowany do montażu modułu radiowego Izar CP R4 (kompatybilnego ze stosowanym  przez Spółkę MWiK Piła systemem odczytu zdalnego).
 6. Przed i za podlicznikiem należy zamontować zawory odcinające.
 7. Na odcinku podlicznik – punkt czerpalny nie wolno stosować żadnych trójników oraz kształtek, umożliwiających podłączenie do nich dodatkowych przewodów.
 8. Montaż podlicznika odbiorca usług wykonuje na własny koszt.
 9. Sposób  montażu podlicznika podlega odbiorowi technicznemu i oplombowaniu przez Spółkę MWiK Piła.
 10. Po pozytywnym wyniku kontroli wykonanych robót i ich zgodności z wymogami określonymi przez MWiK Piła (odbiór techniczny) oraz oplombowaniu wodomierza „ogrodowego”, wskazania ww. wodomierza będą uwzględniane w rozliczeniu ilości ścieków odprowadzanych z Twojej nieruchomości.
 11. Należy zainstalować sprawny wodomierz posiadający ważne cechy legalizacyjne.
 12.  MWiK Piła odstąpi od uwzględniania w rozliczeniach wody bezpowrotnie zużytej w następujących przypadkach:
 • brak ważnych cech legalizacyjnych podlicznika,
 • uszkodzenie plomb założonych przez MWiK Piła,
 • uszkodzenie podlicznika,
 • pobór wody przez podlicznik na cele inne niż podlewanie terenów zielonych.