Miejskie Wodociągi
i Kanalizacja
Sp. z o.o. w Pile

ul. Wałecka 20
64-920 Piła

e-mail: mwik@mwik.pila.pl

Akcja Protestacyjna

Pilska woda na tle mineralnych

Wielu naszych klientów zadaje nam pytanie jaki jest skład mineralny pilskiej kranówki i czy jest ona bezpieczna do spożycia w takiej formie. Dlatego Zarząd Spółki MWiK Piła postanowił przeprowadzić badania porównawcze wód butelkowanych oferowanych w sklepach z pilską wodą wodociągową, zwaną potocznie „kranówką”

Zaufaj fachowcom

Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile, poza podstawowym przedmiotem działalności jakim jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, świadczy szereg usług dodatkowych.