Spółka MWiK przypomina o obowiązku montażu zaworu antyskażeniowego w wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku, według poniższego schematu.

Obowiązek montażu zaworów antyskażeniowych wynika z §113 ust. 7 i §115 ust. 2, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zamontowany zawór antyskażeniowy  zapobiega cofnięciu się wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej odbiorcy usług a tym samym chroni wodę w sieci wodociągowej przed wtórnym zanieczyszczeniem lub skażeniem.

W przypadku pytań dotyczących parametrów zaworów antyskażeniowych należy kontaktować się z Działem Inwestycji Spółki MWiK tel. 67 211 91 40.