Aktualizacja 08.09.2022:

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH PROWADZONYCH w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie I etapu projektu „OCHRONA zasobów wody ze zlewni rzeki Noteć na terenie MOF Piły – odbudowa zasobów wodnych jeziora Płotki”

 

Działając zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Pile informuje, że 8 września 2022 r. zakończone zostały wstępne konsultacje rynkowe prowadzone w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie I etapu projektu pn.: „Ochrona zasobów wody ze zlewni rzeki Noteć na terenie MOF Piły – odbudowa zasobów wodnych jeziora Płotki”.


 

Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Pile jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. „Prawo zamówień publicznych” informuje o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie I etapu projektu „Ochrona zasobów wody ze zlewni rzeki Noteć na terenie MOF Piły – odbudowa zasobów wodnych jeziora Płotki”.

Cały dokument do pobrania