Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile, poza podstawowym przedmiotem działalności jakim jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, świadczy szereg usług dodatkowych.

 

Wymiana
wodomierzy
ogrodowych
tel. 67 211 91 17
Zakres usługi obejmuje wymianę wodomierza zakupionego przez klienta lub wymianę wodomierza wraz z jego dostawą przez pracowników Spółki MWiK.
Lokalizacja awarii
sieci wodociągowych
tel. 67 211 91 34
Usługa wykonywana jest przez pracowników posiadających doświadczenie w lokalizowaniu awarii na sieciach i przyłączach wodociągowych przy pomocy specjalistycznego sprzętu, którym dysponuje Spółka MWiK. Znajomość armatury i przebiegu infrastruktury wodociągowej jest konieczna do przeprowadzenia lokalizacji awarii. Wskazane jest też posiadanie wiedzy o materiale i średnicy przewodu, na którym lokalizowana jest awaria.
Od dokładności wprowadzonych danych zależy precyzyjne wskazanie miejsca wycieku.
Regulacja włazów
i wpustów ulicznych
tel. 67 211 91 22 lub 23
Kompleksowa usługa w zakresie regulacji oraz wymiany włazów kanałowych, wpustów deszczowych, skrzynek zasuwowych i hydrantowych, jak również montażu włazów samopoziomujących przy użyciu zapraw szybkowiążących. Zaprawy te charakteryzują się znakomitymi parametrami wytrzymałościowymi oraz małymi naprężeniami podczas procesu wiązania. Już po 30 minutach zaprawa może być w pełni obciążona. Szybki czas wiązania znacznie skraca wykonanie prac naprawczych, minimalizując tym samym utrudnienia w ruchu drogowym.
Monitoring kanalizacji
sanitarnych i deszczowych
kamerą samobieżną
tel. 67 212 62 43
Usługa obejmuje inspekcję TV w kanałach w zakresie średnic od DN 200 mm do DN 800 mm. Wykonujemy monitoring w kanałach nowych oraz używanych – po wcześniejszym wyczyszczeniu kanału. Po wykonaniu inspekcji telewizyjnej sporządzany jest dla zamawiającego raport z przeprowadzonej inspekcji. Dokumentacja przekazywana jest w formie papierowej oraz na płycie DVD.
Projektowanie sieci
wodociągowych
i kanalizacyjnych
tel. 67 211 91 57
Usługa obejmuje wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami wymaganymi przez właściwe przepisy, w formie umożliwiającej uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu ze strony urzędu, niezbędnego do realizacji przedmiotowego zadania.
Ciśnieniowe czyszczenie
sieci kanalizacyjnych
(w tym osiedlowych)
tel. 67 212 62 43
Usługa dotyczy czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zakresie średnic od DN 100 mm do DN 1200 mm.  Czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonujemy wykorzystując samochody specjalistyczne ssąco – płuczące. Proces czyszczenia i udrażniania kanałów odbywa się przy zastosowaniu metody ciśnieniowo – hydrodynamicznej. Polega ona na wypłukaniu wodą, pod wysokim ciśnieniem, nieczystości nagromadzonych w kanałach i wypompowaniu ich za pomocą pompy próżniowej do zbiornika pojazdu asenizacyjnego.

Wykonanie wycen przedwykonawczych jest poprzedzone przeprowadzeniem oględzin w miejscu wykonywania prac.

Pobierz cennik usług dodatkowych