CENNIK ZA ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH i ROZTOPOWYCH OBOWIĄZUJĄCY OD 15 KWIETNIA 2023r.

Tabela 1. Cena za 1 m2 powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni odwadnianej do urządzeń kanalizacji deszczowej.

Czynność Cena netto Cena brutto Jednostka
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 0,16 0,17 zł/m2/m-c

 

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH OBOWIĄZUJĄCY OD 02 STYCZNIA 2024r.