CENNIK ZA ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH i ROZTOPOWYCH OBOWIĄZUJĄCY OD 1 WRZEŚNIA 2020 r.

Tabela 1. Cena za 1 m2 powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni odwadnianej do urządzeń kanalizacji deszczowej.

Czynność Cena netto Cena brutto Jednostka
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 0,14 0,15 zł /m2/m-c

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH OBOWIĄZUJĄCY OD 06.02.2023r.