CENNIK ZA ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH i ROZTOPOWYCH OBOWIĄZUJĄCY OD 15 KWIETNIA 2023 r.

Tabela 1. Cena za 1 m2 powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni odwadnianej do urządzeń kanalizacji deszczowej.

Czynność Cena netto Cena brutto Jednostka
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 0,16 0,17 zł /m2/m-c

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH OBOWIĄZUJĄCY OD 02.05.2023r.