To tytuł projektu dotyczącego 15 Inicjatyw Obywatelskich realizowanych w różnych częściach Polski, m.in. w Pile.

Projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i obejmuje 11 gmin, leżących w 6 województwach.

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego przy zaangażowaniu społeczności lokalnych, a pilska inicjatywa dotyczy gospodarowania wodami opadowymi. 

„Tworząc w Pile ogrody deszczowe zagospodarowujemy wody opadowe” takie hasło przyświeca działaniom Spółki MWiK w Pile. Celem inicjatywy jest przeciwdziałanie podtopieniom lokalnym występujących regularnie po nawalnych opadach, poprzez stworzenie w obrębie występującej niecki przy ul. Podgórnej ogrodu deszczowego. Takie rozwiązanie przyczyni się  do zwiększenia retencji opadowej do gruntu. Poprzez zastosowanie m.in. roślin hydrofitowych będzie następowało naturalne oczyszczenie wód opadowych z zanieczyszczeń pochodzenia drogowego, dodatkowo ograniczając ładunek nieczystości wprowadzanych do środowiska. Zadanie jest w trakcie realizacji, ale na ostateczny efekt działań MWiK, przyjdzie nam poczekać do wiosny przyszłego roku.
„Od pokoleń dla dobra przyrody popieramy retencjonowanie wody” to tytuł drugiego pomysłu Spółki MWiK, który zyskał poparcie mieszkańców Piły. Wybrany obszar wokół kolejnego odcinka ul. Podgórnej w Pile, stanowią tereny podmokłe, na których w związku ze złym zagospodarowaniem występują lokalne podtopienia, o zwiększonej intensywności podczas nawalnych deszczy. Celem inicjatywy jest zmniejszenie ilości wód opadowych odprowadzanych bezpośrednio do sieci, poprzez wykorzystanie istniejących mokradeł i pól infiltracyjnych, jako miejsca retencjonowania i infiltracji wód, odciążając występujące przeciążenia na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Podgórnej. Całość działań przyczyni się również do uporządkowania  przestrzeni miejskiej, poprzez stworzenie na zaniedbanym terenie, miejsca o użytkowych aranżacjach krajobrazowych i wartościowym ładunku edukacyjnym. Realizacja inicjatywy zaplanowana jest na II i III kwartał 2017 roku.
        „Wspólne działania na rzecz bioróżnorodności”