Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Pile ogłasza nabór na stanowisko: Z-ca Kierownika Działu Księgowości. Szczegóły ogłoszenia dostępne są na podmiotowej stronie BIP