ulice: Staromiejska i Okrzei

21.03.2024 - 22.03.2024

W związku z remontem sieci wodociągowej na wysokości skrzyżowania ulic: Staromiejskiej i Okrzei nastąpi zajęcie jednego pasa jezdni  

w rejonie prowadzonych robót budowlanych i związane z tym miejscowe utrudnienia w ruchu drogowym.