ulice: Bocheńskiego nr: 2, 4, 6, 8 i Gdańskiej nr: 2, 4, 6, 8, 10

14.05.2024 - 14.05.2024

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych przyłącza wodociągowego, w godzinach od 15:00 do 20:00 może nastąpić przerwa w dostawie wody lub pogorszenie jej jakości.