ul. Wincentego Pola

26.02.2024 - 29.03.2024

W związku z remontem sieci wodociągowej nastąpi częściowe zajęcie chodnika w rejonie prowadzonych robót budowlanych i związane z tym utrudnienie w ruchu pieszych.