ul. Towarowa 4-6

06.06.2023 - 06.06.2023

W związku z koniecznością wymiany wodomierzy głównych, w godzinach od 10.00 do 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody.