ul. Spacerowa od nr 10 do 29 , ul. Dzieci Polskich od nr 2 do 6 i al. Wojska Polskiego nr 44

22.09.2023 - 22.09.2023

W związku z awarią sieci wodociągowej, w godzinach od 10:00 do 16:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Na terenie objętym czasową przerwą w dostawie wody zostanie przez Spółkę MWiK rozstawiona cysterna z wodą zdatną do picia po przegotowaniu. Cysterna znajdować się będzie przy ul. Spacerowej nr 23.