ul. Śniadeckich nr: 37,39,41,41a,43,44,45,46,47,48,49,51,53,54,55,55A,57,58,59 61,62,63,63a,64,65a

04.07.2024 - 04.07.2024

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych na sieci wodociągowej, w godzinach od 8:00 do 13:00 może nastąpić przerwa w dostawie wody lub pogorszenie jej jakości.