ul.: Sikorskiego, Drygasa, Okrzei, W. Pola.

06.03.2024 - 06.03.2024

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych na sieci wodociągowej, w godzinach od 8:00 do 14:00 może nastąpić przerwa w dostawie wody lub pogorszenie jej jakości.