ul. Rogozińska 1-9, ul. Zamenhofa 19-23, ul. Zamenhofa 28-32

20.06.2024 - 20.06.2024

Z powodu wymiany wodomierzy głównych, może nastąpić przerwa w dostawie wody
do budynków przy:

  • ul. Rogozińskiej 1-9 w godzinach 10.00 – 13.00,
  • ul. Zamenhofa 19-23 w godzinach 10.00-13.00,
  • ul. Zamenhofa 28-32 w godzinach 10.00-13.00.