ul. Poprzeczna 2

18.04.2023 - 18.04.2023

Z powodu wymiany wodomierza głównego, może nastąpić przerwa w dostawie wody do budynku przy w godzinach 10.30.-12.00.