ul. Ossolińskich 3, ul. Śródmiejskiej 2-6, ul. Śródmiejskiej 11

18.06.2024 - 18.06.2024

W powodu wymiany wodomierzy głównych, może nastąpić przerwa w dostawie wody do budynków przy:

  • ul. Ossolińskich 3 w godzinach 10.00 – 12.00,
  • ul. Śródmiejskiej 2-6 w godzinach 10.00-12.00,
  • ul. Śródmiejskiej 11 w godzinach 10.00-12.00.