ul. Mickiewicza 107E, ul. Witosa 8, ul. Wawelskiej 32-36

25.07.2023 - 25.07.2023

Z powodu wymiany wodomierzy głównych, może nastąpić przerwa w dostawie wody
do budynków przy:

  • ul. Mickiewicza 107E w godzinach 8.00-9.00,
  • ul. Witosa 8 w godzinach 10.00-11.00,
  • ul. Wawelskiej 32-36 w godzinach 11.00-12.00.