ul.: Medyczna, Promienna

05.03.2024 - 05.03.2024

Z powodu wymiany wodomierzy głównych, może nastąpić przerwa w dostawie wody do budynków przy:

  • ul. Medycznej 11A w godzinach 8.00 – 10.00,
  • ul. Promiennej 12-22 w godzinach 8.00-10.00.