ul. Łowiecka

09.03.2023 - 09.03.2023

Z powodu wymiany wodomierza głównego, może nastąpić przerwa w dostawie wody w godzinach od 10:00 do 12:00 do budynków przy:

  • ul. Łowieckiej 8-10,
  • ul. Łowieckiej  12,
  • ul. Łowieckiej 16,
  • ul. Wawelskiej 20.