ul. Libelta nr 1-44, Dembowskiego (szkoła), Wiosny Ludów 19A-21, Siemiradzkiego 16

24.01.2024 - 24.01.2024

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych na sieci wodociągowych, w godzinach od 8:00 do 14:00 może nastąpić przerwa w dostawie wody lub pogorszenie jej jakości.