ul. Kryniczna nr 1-2

04.08.2023 - 09.08.2023

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest koniecznością wykonania płukania rurociągu po zakończeniu robót remontowych. Na terenie objętym czasową przerwą w dostawie wody zostały przez Spółkę MWiK rozstawione cysterny z woda zdatną do picia po przegotowaniu.