ul. Kossaka od nr 106 do nr 118 oraz ul. Styki od nr 1 do nr 10.

06.09.2023 - 06.09.2023

W związku z koniecznością przebudowy sieci wodociągowej, w godzinach od 15:00 do 19:00 nastąpi przerwa w dostawie wody lub pogorszenie jej jakości.