ul. Kadetów 2 A-F

17.07.2023 - 17.07.2023

Z powodu wymiany wodomierza głównego, w godzinach od 13:00 do 14:00 może nastąpić przerwa w dostawie wody lub pogorszenie jej jakości.