ul. Juliana Niemcewicza

26.06.2023 - 28.06.2023

W związku z wystąpieniem awarii kanalizacji sanitarnej w rejonie nieruchomości przy ul. J. Niemcewicza 7 w Pile, w dniach od 26.06.2023 r. do  28.06.2023 r. wystąpią utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych na odcinku około 20 metrów.