ul. Dąbrowskiego 5 i 7

02.08.2023 - 02.08.2023

Z powodu wymiany wodomierza głównego, może nastąpić przerwa w dostawie wody do budynkach przy ul. Dąbrowskiego 5 i 7 w godzinach 10.00-12.00.