ul. Chodzieska 1, ul. Leśna od nr 1 do 6

16.05.2023 - 16.05.2023

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych na sieci wodociągowej, w godzinach od 8:00 do 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody lub pogorszenie jej jakości.