ul. Ceramiczna nr 19, 23 i 25

15.01.2024 - 17.01.2024

Od 15 do 17 stycznia 2024 r. nastąpi przerwa w dostawie wody na terenie miasta Piły w rejonie ul. Ceramicznej nr: 19, 23, 25.

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest koniecznością wykonania płukania rurociągu po sieciowych robotach inwestycyjnych. Na terenie objętym czasową przerwą w dostawie wody zostaną przez Spółkę MWiK rozstawione cysterny z wodą zdatną do picia po przegotowaniu.