ul. Ceramicznej nr: 19, 23 i 25

07.02.2024 - 07.02.2024

Może nastąpić przerwa w dostawie wody w godzinach od godz. 7.30 do 17.00. Na terenie objętym czasową przerwą w dostawie wody zostanie przez Spółkę MWiK udostępniona cysterna z wodą zdatną do picia po przegotowaniu.