ul. Ceramiczna nr 14 i od 19 do 29

18.04.2023 - 18.04.2023

Ze względu na konieczność wykonania włączenia nowobudowanej sieci w dniu 18.04.2023r od godziny 8.00 do 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody  na ul. Ceramicznej nr 14 i od 19 do 29.