ul. Ceramiczna nr 14, 19, 23, 25 i 29

30.08.2023 - 06.09.2023

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest koniecznością wykonania dezynfekcji i płukania rurociągu po sieciowych robotach inwestycyjnych. Na terenie objętym czasową przerwą w dostawie wody zostaną przez Spółkę MWiK rozstawione cysterny z wodą zdatną do picia po przegotowaniu.