ul. Ceramiczna nr 14,19, 23, 25 i 29

24.08.2023 - 30.08.2023

Nastąpi przerwa w dostawie wody  spowodowana koniecznością wykonania dezynfekcji i płukania rurociągu. Na terenie objętym czasową przerwą w dostawie wody zostały przez Spółkę MWiK rozstawione cysterny z wodą zdatną do spożycia po przegotowaniu. Przerwa może ulec zmianie.