ul. Ceramiczna

22.08.2023 - 24.08.2023

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest koniecznością wykonania dezynfekcji i płukania rurociągu po uszkodzeniu rurociągu przez wykonawcę inwestycji . Na terenie objętym czasową przerwą w dostawie wody zostały przez Spółkę MWiK rozstawione cysterny z wodą zdatną do spożycia po przegotowaniu.