ul. Ceramiczna 19

04.05.2023 - 10.05.2023

Od 4 do 10 maja 2023 r. nastąpi przerwa w dostawie wody do nieruchomości przy ul. Ceramicznej 19 w Pile.

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest koniecznością wykonania dezynfekcji i płukania rurociągu po zakończeniu sieciowych robót inwestycyjnych. Do nieruchomości objętej czasową przerwą w dostawie wody zostanie przez Spółkę MWiK dostarczona cysterna z wodą zdatną do picia po przegotowaniu.