ul. Asnyka 3-5, ul. Prusa 17, ul. Złota 16-18

21.06.2024 - 21.06.2024

Z powodu wymiany wodomierzy głównych, może nastąpić przerwa w dostawie wody do budynków przy:

  • ul. Asnyka 3-5 w godzinach 8.00 – 10.00,
  • ul. Prusa 17 w godzinach 8.00-10.00,
  • ul. Złotej 16-18 w godzinach 8.00-10.00.