ul. 11 Listopada 5

21.03.2023 - 21.03.2023

W dniu 22 marca 2023 r., w godzinach 11.00-13.00., z powodu wymiany wodomierza głównego, może nastąpić przerwa

w dostawie wody do budynku przy ul. 11 Listopada 5 w Pile.