Aleja Poznańska 151-153

14.03.2024 - 18.03.2024

W związku z remontem sieci wodociągowej nastąpi częściowe zajęcie jednego pasa jezdni oraz chodnika w rejonie prowadzonych robót budowlanych i związane z tym miejscowe utrudnienia w ruchu drogowym oraz pieszych.