al. Wojska Polskiego 41 A-F

16.03.2023 - 16.03.2023

W związku z wymianą wodomierza głównego nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach od 8:00 do 10:00.